Sapir Sluzker Amran

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו

מפגש שלישי: אלטרנטיבות פמיניסטיות למערכת המשפט

כליאה, שיקום, ועוני – סדרת מפגשי למידה ושיח של תנועת שוברות קירות: במפגש נגדיר מחדש את משמעות המילה "צדק," ניחשף לאלטרנטיבות לענישה וכליאה, ונחקור את הפוטנציאל לריפוי אישי וחברתי המגיע בערעור והיפרדות מההיגיון והפרקטיקות של מערכת המשפט.

מפגש ראשון: כליאה ענישה עוני וגזענות ממוסדת

כליאה, שיקום, ועוני – סדרת מפגשי למידה ושיח של תנועת שוברות קירות: מוסדות אכיפת החוק, כולל המשטרה ובתי-כלא, נוהגים למקד את הבעיה ב״עבריינים״ וב״קבוצות סיכון״. השיחה על גזענות ממסדית מאתגרת גישה זו וממקדת את הבעיה במוסדות אכיפת החוק עצמם, במקום בא.נשים ובקהילות. אבל מהי בדיוק גזענות ממסדית והיכן היא ממוקמת?

ראוות ההפגנה

המסה עוסקת בהפגנות שנערכו עם התפרצות הקורונה, הטלת הסגר וההגבלות על התנועה. בחלקה הראשון משמש המושג "ראווה", שהציע גי דבוֹר , לאפיון תיווכם של היחסים החברתיים והפוליטיים של המחאות בעת הזאת דרך דימויים וצורות הופעה. בחלקה השני, באמצעות השוואה בין תצלומים מהפגנות שונות, מוצג הקשר שנוצר בין המראה החזותי והאפשרויות הטכנולוגיות של הייצוג וההצגה ובין הגיונה הפוליטי של ההפגנה.

צדק לצד צדקה

אנחנו מאמינות בצדק וצדקה ביחד, כי סיוע ותמיכה ישירה בקהילה זה חיוני, אבל לא מספיק – ושינוי מדיניות בלי חיבור לשטח זו לא הדרך.

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו

תפריט נגישות