"זרקור: זנות בקרב נוער להט"בי – היבטים חברתיים ומשפטיים והתמודדות עם התופעה בעשור האחרון בישראל" | רעות גיא

מאמר זה מספק תמונת מצב עדכנית בנוגע להיבטים החברתיים והמשפטיים של תופעת הזנות בקרב קטינים להט"בים בישראל ולעמוד על הניסיונות להתמודדות עם התופעה בעבר ובהווה. המאמר נפתח ועומד על ממדיה ומאפיינה של תופעת הזנות בקרב נוער בכלל ומנוצחים המאפיינים הייחודיים של נוער להט"בי המעורב בזנות. בהמשך , בוחן המאמר את המעמד המשפטי של מוסד הזנות בעולם בכלל ובישראל בפרט ואת ההגדרה המשפטית של תופעת הזנות בקרב נוער. בהמשך המאמר מוצג הדיון המנתהל בארץ בנוגע להיקף התופעה וממידיה. לבסוף,בוחנת הכותבת את ההמלצות להתמודדות עם התופעה וצמצומה בעזרת שילוב משאבים וכלים של הגורמים האמונים על שלומם ועל בטחונם הפיזי והרגיש של בני הנוער בישראל.

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

לקריאה לחצו כאן

תפריט נגישות

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו