שכונת אבו כביר נלחמים על הבית

שכונת אבו כביר נמצאת בדרום תא. על צומת בית הכלא וגובלת ביפו. השכונה יושבה ביוזמת ממשלת ישראל בשנות ה-50 עם קום המדינה, וכיום מנהלת מאבק מול עיריית תל אביב על מנת למנוע פינוי ללא פיצוי ראוי לתושבי ותושבות השכונה.

כחלק ממאבק השכונה, הוגש בג"ץ בדרישה להכרה עקרונית בתושבי ותושבות השכונה, בעבודת לובי בכנסת, ניסוח וקידום הצעות חוק, השתתפות בישיבות מועצת העיר ת"א, הפגנות, פעולות ישירות, אסיפות שכונתיות לשיתוף פעולה בין התושבים והתושבים לפעילים ופעילות וכו'.

תפריט נגישות

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו