גל לוי

חבר הקשת הדמוקרטית המזרחית ופעיל בפורום דיור ציבורי. מלמד באוניברסיטה הפתוחה וחוקר בנושאים של אתניות, אזרחות וחינוך. בשנים האחרונות מתמקד בעיקר במאבקים אזרחיים לשינוי חברתי ובמחקר משותף עם נשים אקטיביסטיות.

תפריט נגישות

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו