Uncategorized

Uncategorized

נדחו הפינויים בשכונת גבעת עמל

לאחר קמפיין ממוקד לעצירת הפינויים, הוחלט על הקפאת 20 צווי הפינוי למשפחות בשכונה עד לחודש נובמבר 2021. תנועת שוברות קירות ביחד עם מטה המאבק של השכונה כבר החלו בהתארגנות מחודשת לעצירת הפינויים ובדרישה למציאת פתרון קבע לשכונה ולשכונות אחרות במצב היסטורי משפטי דומה שייקבע בחקיקה: מתווה פיצוי הוגן והכרה בזכויות התושבים.ות.

לפרטים נוספים »

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו

תפריט נגישות

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו