ללא קטגוריה

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו

Some of our work in the past year As part of the “Neighborhood Struggle Against Evacuation” activity together with the residents of the neighborhood and

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו

Accessibility Toolbar