קהילת המאבק של שכונות נגד פינויים

שכונות רבות ברחבי הארץ עומדות בפני פינוי ללא פיצוי ראוי. השכונות, המאוכלסות בעיקר על ידי תושבים ותושבות ממוצא מזרחי/ צפון אפריקאי, באזורים שכיום נחשבים עתודות קרקע לבנייה המיועדת לעשירים ושכבות ממעמד גבוה.

תחילת הפרשה בסוף שנות ה-40, כאשר מדיניות הממשלה וראשי ההתיישבות דאז הייתה ליישב כפרים פלסטינים בתושבים יהודים. בעוד שכונות וקיבוצים זכו להסדרה של התיישבותם על הקרקע, המדינה סירבה להסדיר את מעמד התושבים והתושבות על הקרקע, וזאת בניגוד לתקנות שהיו אז בתוקף שקבעו כי למתגוררים בנכסי נפקדים יש זכות ראשונים לקנות את הנכס. תקנות אלה הוסתרו מתושבי השכונות גבעת עמל, כפר שלם, ליפתא, אבו כביר ושכונות דומות והיו מוכרות רק למקורבים לשלטון.

כיום, אלפי משפחות ברחבי הארץ מנהלות קרבות משפטיים ומאבקים ציבוריים עבור הסדרת מגוריהן על הקרקע. בשנת 2013 החלו גלי פינויים אלימים בשכונת גבעת עמל בצפון ת"א ומאז אנחנו לוקחות חלק במאבק. כתנועה, לאורך שנים, אנחנו מלוות ועובדות ביחד עם מספר שכונות נוספות כגון כפר שלם, שכונת הארגזים, שכונת אבו כביר, מתחם נס לגויים ועוד. נמשיך להיאבק על הסדרת הזכויות על הקרקע של כל השכונות בארץ!

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו

תפריט נגישות

הצטרפו אלינו

לקהילות, קמפיינים והפעילות השוטפת בתנועה של כולנו